By Arend van den Akker

Vervaardigen van kronen en bruggen is een technisch ingewikkelde behandeling. Voor het slagen van de behandeling, is het van groot belang dat de assistente de tandarts op een goede manier kan bijstaan. Dit deel uit de Standby Praktijkreeks is voor de assistente daarbij een onmisbare steun. In de eerste plaats omdat een goed algemeen overzicht wordt gegeven van de gang van zaken bij deze behandeling. Daarnaast biedt het boek belangrijke assistance en trucs voor de behandeling. Tevens wordt de communicatie met de tandtechnicus en de patiënt toegelicht. Met de kennis die dankzij dit boek op deze gebieden wordt opgedaan, zal de tandartsassistente de tandarts beter kunnen ondersteunen en ook moeilijke situaties en problemen veel beter de baas kunnen.Zoals bij praktische onderpen als deze hoort, is de informatie gebaseerd op situaties uit de dagelijkse praktijk. De gepresenteerde casuïstiek en theorie zijn bovendien rijk voorzien van foto"s. Tandartsassistenten (in opleiding), maar ook de tandarts zelf en de mondhygiënisten, kunnen zich zo een uitstekend beeld vormen van alle facetten van de behandeling en de verworven kennis direct in de praktijk toepassen

Show description

Read or Download Assisteren bij de behandeling: kroon- en brugwerk PDF

Similar nonfiction_13 books

Quodons in Mica: Nonlinear Localized Travelling Excitations in Crystals

This e-book provides the present wisdom approximately nonlinear localized vacationing excitations in crystals. Excitations may be vibrational, digital, magnetic or of many different kinds, in lots of sorts of crystals, as silicates, semiconductors and metals. The e-book is devoted to the British scientist FM Russell, lately became eighty.

Subregional Cooperation in the New Europe: Building Security, Prosperity and Solidarity from the Barents to the Black Sea

In response to a tremendous overseas examine venture undertaken through The Institute for East West experiences, this publication presents the 1st accomplished research of a huge, yet little explored, characteristic of post-Cold warfare Europe: the emergence of subregional cooperation in components similar to the Barents, the Baltic Sea, imperative Europe and the Black Sea.

Additional resources for Assisteren bij de behandeling: kroon- en brugwerk

Sample text

1007/978-90-313-9371-8_4, © 2oo4 Bohn Stafleu van Loghum, Houten A.

A. 1007/978-90-313-9371-8_3, © 2oo4 Bohn Stafleu van Loghum, Houten A. 1007/978-90-313-9371-8_4, © 2oo4 Bohn Stafleu van Loghum, Houten A.

1007/978-90-313-9371-8_4, © 2oo4 Bohn Stafleu van Loghum, Houten A.

Download PDF sample

Rated 4.41 of 5 – based on 19 votes